Innovatie door middel van Projecten

Als kenniscentrum is Smart Homes continue actief betrokken bij innovatieprojecten. Op deze manier werkt Smart Homes zelf actief mee aan nog betere oplossingen, die mogelijk worden dankzij ontwikkelingen in ICT, nanotechnologie, sensortechnologie, big data analytics en robotica.

Wij zijn ervan overtuigd dat we zelf onderdeel moeten zijn van innovatietrajecten zodat we weten waar we over spreken en uiteraard deze innovaties mede vorm kunnen geven. Ook wijzen we onze partners in ons netwerk continue op deze nieuwe ontwikkelingen en nodigen hen uit deel te nemen.

 Innovatieprojecten voeren we uit op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Onze partners worden actief benaderd om samen met ons te participeren in projecten. In deze drie- tot vierjarige projecten werkt Smart Homes samen met commerciële teams, universiteiten, dienstverleners en consumentenorganisaties. Binnen deze zeer gevarieerde consortia vervult Smart Homes steeds de rol van intermediair tussen de technische partijen enerzijds en consumenten anderzijds. In de loop der jaren heeft Smart Homes zowel nationaal als internationaal met honderden organisaties samengewerkt.

Vind onze zowel huidige als afgeronde projecten onderaan de pagina.