SmartCare

Geïntegreerde ICT-gebaseerde zorgpaketten

SmartCare heeft als doel het grootschalig uitrollen van geïntegreerde ICT-gebaseerde zorgpakketten ter ondersteuning van het zelfstandig wonen door ouderen. Via dienstenplatformen worden medische en sociale zorg aan elkaar gekoppeld. Hiermee wordt beoogd dat mensen met één of meerdere chronische ziekten betere zorg en diensten aangeboden krijgen door data uit medische en sociale zorg te combineren. Niet alleen moeten medisch specialisten en huisartsen, maar ook medewerkers uit de thuiszorg en mantelzorgers toegang hebben tot data. Ook zal de bewoner via een ICT-platform thuis diensten van zowel medische als maatschappelijke aard gemakkelijk kunnen gebruiken. De Europese Commissie wil via SmartCare bereiken dat in een groot aantal landen duizenden mensen beter en efficiënter bereikt worden, dat ze via zelfzorg en eigen regie veel meer dingen zelf regelen en dat daarmee de zorgkosten beperkt kunnen worden.

De Nederlandse pilot in Eindhoven richt zich op hartrevalidatie-op-afstand. Het bewegingspatroon van de patiënten wordt gemonitord en geanalyseerd met behulp van een hartslag- en activiteitsmeter. Voor multidisciplinaire zorg na een verblijf in het ziekenhuis is het belangrijk dat alle zorgverleners goed communiceren en samen werken, gecoördineerd door een case manager. Ze gebruiken het ICT platform om samen te werken met andere sectoren en delen de data van hun individuele systemen. Deze data bevat naast de diagnose, symptomen, metingen en  laboratorium resultaten ook doelstellingen, vragenlijsten, rapporten en zelf-management indicatoren. De zorgverleners hebben ook inzage in informatie die aangeleverd wordt door mantelzorgers, thuisverpleegkundigen, welzijnswerkers en de patiënten zelf.

 

Projectinformatie

Projectpartners


Naast partners betrokken bij coördinatie, netwerken en onderzoek zijn vele regio’s in Europe met lokale organisaties betrokken in het SmartCare project voor het testen en demonstreren van de levensvatbaarheid van geïntegreerde zorgdiensten.

In dit project werkt Smart Homes voornamelijk samen met:
•    Azienda Per Servizi Sanitari in Italië 
•    Empirica in Duitsland 
•    HIM SA in België 
•    International Foundation of Integrated Care (IFIC) in het Verenigd Koninkrijk 
•    Maxima Medical Hospital in Nederland 
•    Synergetics in Nederland