DoCHANGE

Do Cardiac Health Advanced New Generation Ecosystem

Het primaire doel van het Do CHANGE project is de ontwikkeling van een nieuw life management ecosysteem voor hartpatiënten en mensen met een hoge bloeddruk. Dit baanbrekende systeem geeft mensen toegang tot gepersonaliseerde diensten welke direct reageren op signalen en metingen. Tevens is het aanpasbaar voor sociale en gezondheidskwesties. De nieuwste technieken op het gebied van gedragsbeïnvloeding worden geïntegreerd in draagbare instrumenten die voedsel- en vochtinname meten, in beeldschermscanners en in klinische parameters. De focus van het project is om mensen (door middel van innovatieve instrumenten en diensten) de controle over hun eigen gegevens (terug) te geven.

De focus van het project is om  mensen in staat te stellen met nieuwe instrumenten en diensten de controle (terug) te krijgen over hun eigen gegevens. Dit doordat metingen zichtbaar zijn op bijvoorbeeld een tablet of smartphone. Vervolgens is het aan de patiënt om deze resultaten te delen met artsen of andere zorgverleners. 

Gedragsverandering
Een van de grootste voordelen van de Do CHANGE aanpak is dat het gedrag dynamisch wordt veranderd door de verzamelde voedingswaarden en andere gegevens van sensoren en fysiologische en symptomatische patiëntgegevens van professionals in de gezondheidszorg. Het zelfmanagement wordt vergemakkelijkt. 

Doen
Vanuit een gedragswetenschappelijk perspectief gebruikt Do CHANGE een nieuwe benadering van de behandeling in plaats van de huidige methode: gebaseerd op vertellen, opleiden en informatieoverdracht. Een dergelijke aanpak faalt vaak in het aanbrengen van de nodige wijzigingen. Dit door de kracht van de dagelijkse gewoonten en dissociatie van cognitieve en gedragsmatige mechanismen in de hersenen. De Do CHANGE aanpak breekt met de Do Something Different aanpak gewoontes doormiddel van de implementatie van mHealth tools. 

 

Projectinformatie

  • Programma: Horizon 2020
  • Looptijd: februari 2015 – januari 2018
  • Smart Homes contactpersoon: Ad van Berlo
  • Bezoek de projectwebsite: www.do-change.eu

Projectpartners