• 1991 | Oprichting

  In 1991 startte Ad van Berlo met een adviesbureau voor ondersteunende technologie in de zorgsector. Hij maakte een ommezwaai van de wereld van de medische technologie (cure) naar de zorgtechnologie (care). Het denken in ´gerontechnologie´ was sterk in opkomst. Dat is technologie gericht op het gemakkelijker en comfortabeler maken van het leven van ouderen.

  Naar boven>
 • 1992 | Het Gelijknamige Congres

  In 1992 verschenen de proceedings van het gelijknamige congres. Ad van Berlo is één van de editors. Het boek bevat allerlei papers op het gebied van informatie opslag en verkrijging, beleid op het gebied van informatievoorziening, opleidingen en het gebruik van verschillende media, waarin burgers, (para)medische beroepsbeoefenaren en overheden de doelgroepen zijn.

  Naar boven>
 • 1993 | Begin van domotica

  In het kader van het 25 jarig bestaan van de Stichting Welzijn Ouderen Eindhoven (SWOE) en 1993, het Europees Jaar van de Ouderen en Solidariteit tussen Generaties, is op 1 november 1993 een driedaagse manifestatie georganiseerd “Ouder worden in den vreemde”. Domotica opent deuren; Symposium gehouden op 31 augustus 1993 op de TUE te Eindhoven. Het initiatief werd genomen door de Stichting Gerontechniek & Zorg, waarin de Technische Universiteit Eindhoven, het Brabant Ondersteuningsinstituut Zorg en de Stichting Consument en Veiligheid gezamenlijk participeerden.

  Naar boven>
 • 1994 - 1998 | De Modelwoning voor Alle Leeftijd

  In 1994 vonden we het van belang om de vraag van ouderen duidelijker en explicieter te maken. Ouderen moesten een modelwoning kunnen bezoeken en aan de hand daarvan aangeven kunnen wat ze belangrijk vonden en wat ze anders wilden. Tegelijkertijd zouden ze daar ook prototypen van nieuwe producten kunnen testen. Dit was reden tot oprichting van De Modelwoning voor Alle Leeftijden, dat de SEV en het ministerie van VROM mede mogelijk maakten. Een boekje is tot stand gekomen vanuit een debat, de zogenaamde “Rode Draad” tussen producenten, zorgaanbieders, zorg financiers en gebruikers van sociale alarmering. In de jaarlijks georganiseerde debatten kwamen nieuwe ontwikkelingen en nieuw beleid op dit gebied ter sprake. In dit complex zijn voorzieningen aangebracht ten behoeve van comfort, veiligheid en zorg. In Nuenen is onder een groot aantal inwoners van diverse achtergronden zorgvuldig onderzoek gedaan ten aanzien van behoeften.

  Naar boven>
 • 1998 | Stichting Smart Homes

  In 1998 richtte de echtgenote van Ad, Corien van Berlo, in samenwerking met haar man, Stichting Smart Homes op. Doelstellingen waren vooral om domotica verder te promoten, demonstratieprojecten uit te voeren en experimenten te starten.

  Naar boven>
 • 1999 | First European Conference on Smart Homes and Telematics

  Inmiddels waren natuurlijk ook mobiele telefonie en Internet sterk in opkomst. Dat was aanleiding om een groot Europees congres te organiseren. In samenwerking met de Provincie Noord-Brabant organiseerde Smart Homes begin 1999 in het Evoluon de First European Conference on Smart Homes and Telematics.

  Naar boven>
 • 2000 - 2003 | Groei van domotica

  De Modelwoning voor alle leeftijden verhuisde in het jaar 2000 naar Leiden. De provincie Zuid-Holland had in de periode 2000 tot 2003 vier themajaren gekozen voor het zorgbeleid. De doorbraak van domotica, die in 2000 heel voorzichtig gloorde, bracht de Van Berlo´s ertoe om voor het eerst personeel in dienst te nemen bij Stichting Smart Homes en De Slimste Woning van Nederland te bouwen. Daarbij werd begeleiding geboden aan een Domotica (proef) project in het kader van het Vitaal Grijs programma van de Provincie Brabant: Eversveld in Geldrop. Het betrof 77 bestaande woning allen van gelijke typen, vrijstaand en twee onder een kap. Allen in privé bezit van de bewoners. Binnen het programma "Digitale Kansen" van Vitaal Grijs maken senioren op een interactieve manier kennis met de mogelijkheden van technologische middelen en nieuwe communicatievormen, zoals internet en e-mail. Verder werd het in deze periode mogelijk dankzij een subsidie van Novem een “3D Virtuele Community” te realiseren bij de Slimste Woning van Nederland.

  Naar boven>
 • 2003 | Organiseren van bijeenkomsten

  Smart Homes startte in 2003 met het organiseren van bijeenkomsten om bedenkers en bouwers van woonruimten praktische kennis te laten opdoen over de aspecten van intelligentie rondom de woning.

  Terug naar het begin>
 • 2004 - 2006 | Opbouw van beurzen en naamsbekendheid

  “Domotica in de zorg – State of art van toepassingen/diensten en businesscases”. Smart Homes werd gevraagd om de stand van zaken rond Domotica in de zorg te onderzoeken en te rapporteren. Op 22 januari 2004 organiseerde de provincie Gelderland in samenwerking met Stichting Smart Homes een eendaagse beurs waar het thema “Slimmer wonen met Domotica” centraal stond. Daarnaast heeft Stichting Smart Homes het Innovatieplatform (voorzitter premier Balkenende) voorgesteld om ´Slimme Woningen´ als een zogenoemd sleutelgebied voor innovatie aan te merken. Ook hebben de provincie Limburg, de Gemeente Heerlen, Hogeschool Zuyd, Open Universiteit Nederland en het Dubo-Centrum het initiatief genomen De Slimste Woning van Nederland naar Limburg te halen. Bovendien werkte Smart Homes mee aan een onderzoek naar mogelijkheden van Domotica ten behoeve van wonen, werken, zorg en welzijn voor autistische jongeren.

  Naar boven>
 • 2006 | Events

  In 2006 werd op initiatief van Stichting Smart Homes i.s.m. Entron Nederland De Slimste Stand ontwikkeld. Deze stand ging in 2006 en 2007 op 'tournee'. Verder organiseerde Stichting Smart Homes op woensdag 22 november 2006 organiseerde de eerste ‘Nationale Dag Domotica & Slim Wonen’ in het Evoluon te Eindhoven. Het was voor het eerst in Nederland dat een domotica-event op dergelijke schaal werd georganiseerd. Bovendien was Smart homes vanaf 2006 tot 2010 van Smart Homes betrokken bij het opzetten van een minor Digital Health & Welbeing voor het Digital Life Centre te Amsterdam. Om daadwerkelijk te laten beleven wat automatisering kan betekenen is het initiatief genomen voor het plaatsen van De Slimste Woning van Nederland in Amsterdam. De woning vond zijn plaats op het terrein van woonzorgcomplex De Drie Hoven in Slotervaart.

  Terug naar het begin>
 • 2007 | Opkomst projecten

  Begin 2007 konden - dankzij vijftien miljoen euro subsidie van de Europese Unie - twee projecten worden opgestart met als doel senioren langer thuis te laten wonen. Een en ander is mede tot stand gekomen dankzij de langdurige en intensieve voorbereidingen van Smart Homes. Het ging om de projecten Netcarity en Soprano. Daarnaast werd binnen de Innovatieve Acties Brabant (IAB) onderzoek uitgevoerd naar Technologie voor thuiswonende dementerenden.

  Naar boven>
 • 2008 - 2012 | Beurzen & nieuwe projecten

  Na het enorme succes van de Nationale Dag in 2006 en 2007 besloot Smart Homes om in 2008 een tweedaagse Beurs Domotica & Slim Wonen te organiseren. Samen met de subsidieverstrekkers Provincie Brabant en de gemeenten Eindhoven en Veldhoven wil Smart Hones met de Slimste Woning van Nederland extra aandacht geven aan educatie, duurzaamheid, zorg en innovatie in en rondom Eindhoven. Naast het in 2008 gestarte CompanionAble project, begon nu - dankzij een Europese subsidie - het Mobiserv-project, dat onderzoek deed naar de combinatie van een actieve sociale robot met een slimme woning, met als doel ouderen te ondersteunen om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Dit jaar startte ons LEAGE-project, een onderzoeksproject dat samen met zorginstellingen serious gaming in de zorg onderzocht, met name voor rehabilitatie. Daarnaast start Smart Homes naast het al lopende EOS-project, een tweede innovatieproject op het gebied van energie, genaamd KnoholEM. Het AAL Forum inspireert en informeert door interactie en innovatie. Bijna 1300 mensen uit zo’n 30 landen namen van 24 tot en met 27 september deel aan het AAL Forum 2012. Smart Homes organiseerde in samenwerking met ministerie VWS, provincie Brabant, gemeente Eindhoven en Brainport Development dit grote event. Het Evoluon in Eindhoven was de ontmoetingsplaats op het gebied van ambient assisted living.

  Terug naar het begin>
 • 2012 - Heden

  Tegenwoordig legt Smart Homes een grote focus op innovatieve gezondheidsprojecten, samen met een groot aantal partners verdeelt over Europa. Verder blijft de Slimste Woning nog steeds een belangrijk onderdeel van Smart Homes en blijft toegankelijk voor alle bezoekers met een interesse voor 'Slim Wonen' en domotica. Om te ontdekken welke projecten Smart Homes op dit moment aan deelneemt, klik op onze projecten op onze website!

  Naar boven>