PlatformUptake


PlatformUptake.eu streeft ernaar een inventarisatie te maken van de stand van de techniek en analyse van het gebruik van open serviceplatforms in het Active and Healthy Ageing-domein, dat zowel open platforms omvat, zoals UniversAAL, FIWARE, als gedeeltelijk open / gepatenteerde platforms ontwikkeld door industrie. Om de impact van een dergelijk platform te meten en de acceptatie ervan te vergroten, presenteert het projectvoorstel een methodologie voor het monitoren van de ontwikkeling, acceptatie en verspreiding van open platforms door heel Europa. Dit wordt gedaan door de belangrijkste factoren op te sommen die het succes of de belemmering van hun acceptatie door de eindgebruikersgroepen en de evolutie van hun ecosystemen en netwerken van belanghebbenden bepalen.

PlatformUptake.eu beoordeelt de maatschappelijke impact van deze bestaande platforms, creëert monitoring- en evaluatietoolkits, verzamelt succesvolle gebruikersverhalen en beste praktijken, bevordert interoperabiliteit en definieert richtlijnen voor een gemeenschappelijke evolutie van dergelijke platforms binnen bestaande beleidskaders en initiatieven. Om het grootschalige gebruik van de platforms te ondersteunen, stelt het project de oprichting voor van een online informatiehub die beschrijvend en ondersteunend materiaal biedt op alle bestaande platforms, de organisatie van verschillende evenementen voor belanghebbenden en een massale open online cursus voor het promoten van synergieën, kennisuitwisseling en een gemeenschappelijk begrip tussen alle belanghebbenden in de markt voor actief en gezond ouder worden.