Independent

Integratie van cure & care diensten met behulp van ICT

Het Independent project heeft als doel het ontwikkelen en testen van een geïntegreerde set van ICT-gebaseerde diensten ter ondersteuning van het zelfstandig wonen door ouderen. Als het gaat om ondersteuning van zelfstandig wonende ouderen, wordt de realiteit van vandaag nog steeds gekenmerkt door versnippering in de dienstverlening, resulterend in onsamenhangende medische zorg en ondersteuning. Tegen deze achtergrond heeft Independent als doel het toepassen en testen van een digitaleinfrastructuur ter ondersteuning van deze trans-sectorale ondersteuning.

Independent zal zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande technologie en heeft een duidelijk vraaggestuurde aanpak. Ter ondersteuning van een reeks beperkingen waarmee ouderen geconfronteerd worden, zoals COPD, hart- en vaatziekten en beginnende dementie, zal op zes locaties in Europa een set van diensten getest worden. Deze diensten zijn aangepast aan de specifieke omstandigheden op de individuele locaties zoals verschillen in de gezondheidszorg en wet- en regelgeving. 

In Nederland zullen Smart Homes en TopSupport in Eindhoven en Geldrop de ondersteuning en zelfzorg van 100 COPD patiënten onderzoeken. Meer specifiek richt Smart Homes zich op het vergaren van de behoeften, het genereren van nieuwe concepten en achterliggende procesmodellen en het uitgebreid evalueren van het uiteindelijke systeem op zowel functioneel als sociaal-economisch gebied.

 

Projectinformatie

Programma: ICT-PSP.2009.1.3 ICT for ageing well / independent living
Nummer: CIP-250521
Looptijd: januari 2010 – mei 2013
Smart Homes contactpersoon: Wil Rijnen
Download onze informatiefolder

Download de nieuwsbrief van het project
Bezoek de projectwebsite op www.independent-project.eu
 

Projectpartners

 
Smart Homes werkt in dit project samen met: