Enrichme

De bevolking vergrijst en de cognitieve capaciteit van mensen gaat achteruit. Deze progressieve achteruitgang is waar het project ENRICHME zich op richt. Een vriendelijke zorgrobot zal zich richten op het monitoren en stimuleren van ouderen met een licht cognitief verval, op ondersteuning van mantelzorgers en op sociale inclusie van beide groepen. 

ENRICHME is een doorontwikkeling van eerdere projecten Mobiserv en CompanionAble. De nieuwe ontwikkelingen richten zich op verdere uitwerking van kunstmatige intelligentie, het verbeteren van mens-techniek-interactie en het toepassen van lerende software-algoritme

Eén van Smart Homes kernwaarden is: techniek staat in dienst van de mens en niet andersom. Al zeven jaar wordt door ons onderzoek gedaan naar sociale robots in de zorg. Deze kennis wordt in ENRICHME ingezet om de nieuw ontwikkelde technologieën en diensten snel in de praktijk te testen en verder te ontwikkelen.

 

Projectinformatie

  • Programma: Horizon 2020

  • Looptijd: maart 2015 - maart 2018

  • Bezoek de projectwebsite: www.enrichme.eu

Projectpartners


Smart Homes werkt in dit project samen met: