RITMOCORE

RITMOCORE richt zich op de behandeling van de patiënten met hartritmestoornissen die nu of in de toekomst gebruik maken van een pacemaker. De aanpak bestaat uit een combinatie van:
 

  • ondersteuning van huisartsen
  • integratie van zorgpaden
  • het op afstand monitoren van de pacemakers
  • het thuis motiveren van vitale functies
  • het activeren van de patiënt
  • het afstemmen van de doelen van alle betrokkenen.


Om deze aanpak te realiseren werkt RITMOCORE aan het wijzigen van het aanbestedingsmodel van het kopen van producten naar het kopen van diensten die complementair zijn aan de diensten die het ziekenhuis aanbesteedt. Tijdens het project zullen de diensten worden aanbesteedt in vier landen en wordt geëvalueerd of deze aanpak vruchten afwerpt.

Update: Onze PIN is gepubliceerd! Bekijk hem hier.

 

Projectinformatie

Programma: Horizon 2020 -  EU 3.1.4
Nummer: 727796
Looptijd: november 2016 - maart 2021
Smart Homes contactpersoon: Marjolein Winters
Website: http://www.ritmocore-ppi.eu/

Projectpartners

Smart Homes werkt in dit project samen met: