COMMIT

Commit brengt wetenschappelijk onderzoek en (non-) profit organisaties samen in ICT-projecten binnen de negen belangrijkste economische sectoren van Nederland voor het onderzoeken en ontwikkelen van grensverleggende producten of diensten. 

Internet of Things en Big Data is realiteit geworden. Er wordt steeds meer verzamelde data ingezet om processen en omgevingen te sturen. De data van al deze sensoren moet  uiteraard wel betrouwbaar zijn, zodat we er zeker van kunnen zijn dat de beslissingen die we maken, gebaseerd op deze data, gerechtvaardigd zijn. 

Door het toenemen van sensoren komt het echter steeds vaker voor dat er fouten optreden in de data. Binnen COMMIT onderzoeken we hoe we onbetrouwbare data kunnen herkennen en hoe hiermee om te gaan, zodat we geen verkeerde conclusies trekken uit de verzamelde data. Dit realiseren we door Machine Learning en Predictive Analytics technieken toe te passen in een testcase, wat allemaal gebeurt in de Slimste Woning van Nederland. 

Voor COMMIT werkt Smart Homes samen met TU/e Security Computer Science, TU/e Information System en Data science , VU Amsterdam en Lance ICT.

Binnen COMMIT werken meer dan 110 partijen, waaronder universiteiten, technologische instituten en meer dan tachtig grote en kleine bedrijven, samen aan vijftien publiek-private projecten die op internationaal niveau een belangrijke rol spelen. Daarmee draagt COMMIT bij aan de versterking van de topsectoren en de voorsprong van Nederland als Kennisland.

 

Projectinformatie

  • Programma: /COMMIT

  • Looptijd: juli 2015 – juli 2017

  • Projectwebsite: www.commit-nl.nl
     

Projectpartners

Smart Homes werkt in dit project samen met:
Lance ICT group
TU/e
VU Amsterdam