SMILE

The SMart Inclusive Living Environments (SMILE) project zal nieuwe eHealth oplossingen ontwikkelen en testen that gezond ouder worden zal bemoedigen.

 

Het SMILE-project heeft voor de periode van januari 2021 tot december 2023 ca. 4 miljoen euro ontvangen van het EU-programma Horizon 2020 en ca. 1,8 miljoen euro van CIHR – de Canadian Institutes of Health Research.

Het SMart Inclusive Living Environments (SMILE)-project ondersteunt het ouder worden voor ouderen door een innovatief ecosysteemmodel voor een slimme leefomgeving (SLE) te combineren met een reeks complementaire eHealth-oplossingen die samen met ouderen zijn ontwikkeld. SMILE zal betere manieren van zelfstandig wonen innoveren om tijdige zorg en hulp te bieden wanneer dat nodig is thuis.

We zullen een SLE-ecosysteem creëren en demonstreren op 4 proeflocaties (Noorwegen, Denemarken, Nederland en Canada) voor een zeer heterogene groep, namelijk ouderen met dementie, chronische obstructieve longziekte (COPD) en zorgtransities tijdens herstel na een operatie. In het bijzonder zal ons SLE-ecosysteem infrastructuur bieden die niet alleen ouderen ondersteunt om zelfstandig en relatief actief te leven, maar die ook de samenwerking en het leren tussen ouderen en leden van hun zorgkring bevordert.

Dit zal worden bereikt door samenwerking tussen de EU en Canada op het gebied van: a) de Digital Care Facilitator een op AI gebaseerd integratiesysteem (b) een gesprekspartner als dagelijkse tussenpersoon tussen de oudere persoon, familie, vrienden en andere leden van hun zorgkring ( c) persoonlijke mHealth-apps en eHealth-monitors en -apparaten. Deze zullen ouderen en hun kringen van zorg ondersteunen om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden, behoeften, voorkeuren en voor ouderen om hun aandoening(en) zelf of mede te beheren.

 

Project Informatie

Project partners

Smart Homes werkt in dit project samen met: