TRECO

Towards Real Energy performance and COntrol by predicting, monitoring, comparing and controlling

Vanuit de centrale probleemstelling van het project TRECO, wordt gestreefd naar het fundamenteel kunnen begrijpen van het werkelijke energiegebruik in gebouwen naar hoeveelheden, tijd en functie en alle invloed factoren die hierbij betrokken zijn.  Doel hierbij is om het verschil tussen voorspeld en werkelijk energiegebruik te kunnen verkleinen en beheersen en daarmee op een zinvolle manier energiesystemen te kunnen regelen en controleren.

De onderzoeksopzet en aanpak van TRECO is gebaseerd op drie centrale knelpunten.

1. ‘Gebrek aan inzicht in werkelijke energieprestaties, hoe te regelen en zinvol te beïnvloeden’

2. ‘De discrepantie tussen collectief maatschappelijk belang versus een privaat collectief belang en een individueel belang’

3. ‘Onzekerheid werkelijke energieprestaties en besparingen zijn een belangrijke barrière voor
besluitvorming, financieringsconstructies en energiediensten’

 

Projectinformatie

Projectpartners

Smart Homes werkt in dit project samen met: