SmartBEAT

Het SmartBEAT project richt zich op het ondersteunen van ouderen die lijden aan Chronisch Hartfalen, en hun netwerk van familie en vrienden, mantelzorgers, cardiologen en andere zorgprofessionals. Met behulp van de innovatieve, geïntegreerde SmartBEAT oplossing is de patiënt beter in staat voor zichzelf te zorgen, dankzij thuismetingen en real-time feedback voor de zorgverleners. Het project beoogt betere zorgresultaten en een verhoogde levenskwaliteit. 

De SmartBEAT technologie zal bestaan uit de volgende modules: 
 

  • Remote monitoring kit: een combinatie van sensoren en communicatietechnologie om de gezondheid van CHF patiënten adequaat op te volgen door het meten van verschillende klinische variabelen die noodzakelijk geacht worden door de cardioloog.
  • SmartBEAT Companion: een coaching app voor de smartphone gekoppeld aan de monitoring kit; een gebruiksvriendelijke, mobiele oplossing om zelfzorg te vergemakkelijken. De app zal de patiënt motiveren met gepersonaliseerde interfaces, zelfmetingen en coaching.
  • Caregivers Portal: een web applicatie die mantelzorgers en zorgprofessionals toegang geeft tot (een gedeelte van) de patiëntdata. Met behulp van gepersonaliseerde berichten worden de zorgverleners op de hoogte gehouden van veranderingen in gezondheidswaarden en alarmen. Bovendien biedt het platform een semantische zoekmachine om zorgverleners te attenderen op interessante, wetenschappelijke ontwikkelingen en onderzoeksresultaten, gebaseerd op hun persoonlijke interesses en kernwoorden.


Alle meetdata wordt met behulp van nieuwe algoritmes geanalyseerd en vergeleken met persoonlijke drempelwaarden, om daar waar nodig een automatisch alarm te genereren zodat de behandeling kan aangepast worden op basis van de huidige gezondheidstoestand. De SmartBEAT functionaliteit en algoritmes worden ontwikkeld in samenspraak met cardiologen en in overeenstemming met richtlijnen van de European Society of Cardiology (ESC). Binnen SmartBEAT zal bovendien gericht gezocht worden naar statistische verbanden in de data om kennis en ervaring op te bouwen met het oog op het verbeteren van behandeling en therapietrouw.

In dit project zal Smart Homes samenwerken met Stichting Gezondheidscentra Eindhoven (SGE) om de toegevoegde waarde en gebruiksvriendelijkheid van de SmartBEAT oplossing te meten in Nederland voor zowel hartfalen patiënten en zorgprofessionals.

 

Projectinformatie

  • Programma: AAL JP - ICT-based solutions for management of daily life activities of older adults at home

  • Duur: mei 2015 – april 2018

  • Projectwebsite: http://www.smartbeatproject.org/

Projectpartners

In dit project werkt Smart Homes samen met: