Digitale Z@ligheden

Breedbank op het platteland

In het project “Digitale Zaligheden”wordt gestreefd naar breedband-internet-voorziening op het platteland. Via inzet van vrijwilligers en bijeenkomsten in de verschillende Kempengemeenten worden de inwoners geïnformeerd over de mogelijkheden van glasvezel en van het ICT community platform dat uitgerold zal worden. Samen met de burgers zal de projectgroep nieuwe diensten bedenken, ontwikkelen en implementeren, zodat in de afzonderlijke kernen maar ook bovenlokaal nieuwe initiatieven ontstaan voor welzijn, werkgelegenheid en cohesie.  

 

Projectinformatie

  • Programma: Leefbaarheid@Brabant
  • Looptijd: september 2013 – december2015
  • Smart Homes contactpersoon: Ad van Berlo
  • Project website: www.digitalezaligheden.nl

Projectpartners 


Smart Homes werkt in dit project samen met:

•    MiBida BV in Nederland
•    Coöperatie KempenLIFE in Nederland
•    GOW Welzijnswerk in Nederland
•    Zorgcoöperatie Hoogeloon in Nederland