HEREiAM

Breedbanddiensten via de tv

HEREiAM richt zich op zorg en welzijn voor ouderen via laagdrempelige technologie; de combinatie van technologie en diensten kan immers bijdragen tot langer zelfstandig wonen en een verbeterde levenskwaliteit. Ouderen beschikken echter vaak niet over de apparatuur en de vaardigheden om ten volle van de mogelijkheden van moderne technologie te genieten. 

Daarom kiest HEREiAM voor een toegankelijk en gebruiksvriendelijk dienstenplatform aangeboden op TV. Nederland is de Europese koploper op vlak van ontwikkeling en gebruik van dienstenplatformen voor zorg en welzijn. Toch blijft de brede toepassing ervan op zich wachten. In het eerste projectjaar werd de Nederlandse markt onder de loep genomen, en gingen ouderen met bestaande dienstenplatformen aan de slag. Sterktes en zwaktes werden in kaart gebracht, en in de doelgroep werd gepeild naar mogelijkheden en verwachtingen. 

In jaar twee werd beslist om gebruik te maken van een Android architectuur en een B2B2C business model. Het HEREiAM platform wordt op deze manier geleverd aan eindgebruikersorganisaties die het vervolgens uitrollen bij hun cliënten. Dankzij de open Android architectuur, API’s en SDK’s wordt de integratie van diensten van externe dienstenleveranciers mogelijk gemaakt. Met het oog op een duurzame oplossing, worden eindgebruikers-organisaties en dienstenleveranciers intensief betrokken in de verdere ontwikkeling, evaluatie en business planning.

Vervolgens wordt het systeem en de diensten geïntegreerd in een lab-omgeving. In Nederland is dit de Slimste Woning. Het technische systeem wordt hier afgestemd op de Nederlandse doelgroep en gepersonaliseerd met Nederlandse diensten. Vervolgens wordt het HEREiAM systeem geëvalueerd op functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid. Op basis van de uitkomsten kunnen de nodige aanpassingen gebeuren, alvorens het systeem te installeren in 25 woningen, om samen met KempenLIFE het gebruik van HEREiAM te evalueren.

 

Projectinformatie

  • Programma:AAL JP - ICT-based solutions for management of daily life activities of older adults at home

  • Looptijd: juli 2013 – december 2016

  • Smart Homes contactpersoon: Maurice Spiegels

  • Projectwebsite: www.hereiamproject.org

Projectpartners

 
Smart Homes werkt in dit project samen met: