Cardiac

Toegankelijke en ondersteunende ICT

Doel van het CARDIAC project is het creëren van een platform voor het samenbrengen van belanghebbenden op het vlak van toegankelijke en ondersteunende ICT. Specifieke onderzoeksactiviteiten zijn gericht op het identificeren van gaten in de huidige onderzoeksagenda en het opstellen van een overzicht van trends met als doel het genereren van een onderzoeksagenda voor de komende 5 tot 10 jaar.

De markt voor toegankelijke en ondersteunende technologie is zeer complex. Aandacht is er voor de
factoren die het succes of de mislukking van het op de markt brengen van producten en diensten bepalen.

Projectinformatie
 

 
Projectpartners

 
Smart Homes werkt in dit project samen met: