Innovcare

Innovcare is een op ICT gebaseerde oplossing om het aanbod van formele en informele zorg voor ouderen te verhogen en faciliteren. Bedoeling is om mensen zelf de regie te laten houden over preventie en het zelfreguleren van taken thuis en in communities.

Innovcare dekt zorgpreventie en het beheer van zorg op een innovatieve en integrale manier. Dit wordt als team gedaan met professionals in de gezondheidszorg, mantelzorgers en ouderen. Samen werken zij aan verbetering van het welzijn en de gezondheid van de ouderen.

Innovcare richt zich op drie onderdelen, namelijk: 
•    het monitoren van fysieke activiteit door middel van draagbare technologie; 
•    evaluatie van neurologische aandoening door middel van mobiele smartphones en; 
•    het bevorderen van zelfzorgnetwerken om ook mantelzorgers te betrekken binnen de uitwisseling van informatie om zo te kunnen werken als een echt team.

Smart Homes is het Nederlandse kenniscentrum voor Domotica en slim wonen. Zij zal zich binnen Innovcare ontfermen over het uitvoeren van de pilottests. Door de testen uit te voeren kan namelijk gekeken worden naar het waargenomen nut van het product, de gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid voor de uiteindelijke eindgebruiker. Deze testen zijn van groot belang om de kwaliteit van het systeem te waarborgen, maar zeker ook voor het voornaamste doel van Smart Homes zelf:  mensen maximale levenskwaliteit, gezondheid en onafhankelijkheid kunnen geven.

 

Voor het AAL-project Innovcare (http://innovcare.org/) gingen studenten van het Kellebeek College, in opdracht van de Zorgboulevard  Roosendaal (https://www.zorgboulevardroosendaal.nl/) en  i.s.m. Thuiszorg West-Brabant  (lhttp://twbzorg.nl/), op zoek naar een technologische oplossing waardoor de cliënten in de thuissituatie beter in staat zijn hun eigen regie te behouden.

Innovcare biedt (o.a.) een zorghorloge dat met een alarmknop, herinneringen en afspraken juist meer ruimte kan geven voor de kerntaak van verzorgers: goede zorg geven. In het filmpje vertellen 3 verzorgende IG in opleiding over hun ervaring met  actief leren en de implicaties van zorg technologie voor hun werk en het welzijn van hun clienten.

 

Projectinformatie

  • Programma: AAL JP – ICT-based solutions for management of daily life activities of older adults at home
  • Looptijd: 30 maanden
  • Website: www.innovcare.org

Projectpartners

Smart Homes werkt in dit project samen met:
•    Wellness Telecom in Spanje
•    ISOIN in Spanje
•    TANIWA in Spanje
•    Life On Key in Israel
•    KempenLIFE in Nederland
•    SENIORNETT in Noorwegen