Smart Homes

Who are we?

Smart Homes is the expertcentre for Home Automation & Smart Living in the Netherlands. Since 1993, Smart homes has been developing smart, understanderable and accessible technological solutions and services in personal living environment. 

Wat doen we

Smart Homes wil als kenniscentrum het (inter)nationale aanspreekpunt voor domotica en slim wonen zijn. Dit probeert Smart Homes op de volgende manier te bewerkstelligen:

  • Het stimuleren van slimme, begrijpelijke en toegankelijke oplossingen en diensten voor de persoonlijke woon- en leefomgeving
  • Het ontwikkelen en verzamelen van kennis over domotica en slim wonen
  • Het verspreiden van deze kennis en informatie
  • Het stimuleren en faciliteren van marktpartijen
  • Een platform vormen voor experimenten en onderzoek

Hoe doen we dat

Als Kenniscentrum voor Domotica & Slim Wonen biedt Smart Homes een groot scala aan diensten aan die invulling geven aan onze doelstellingen. In iedere fase van het ontwerpproces combineren we de expertise van de verschillende betrokkenen, omdat we ervan overtuigd zijn dat creativiteit niet alleen van experts hoeft te komen. Gebruikers kunnen experts inspireren door uitleg te geven over oplossingen die ze zelf bedacht hebben. Bovendien is elke gebruiker expert van zijn eigen leven.

Smart Homes gelooft in open platformen die het mogelijk maken dat externe partijen diensten ontwikkelen voor het platform waardoor het dienstenaanbod richting de klant vergroot kan worden. Idealiter zijn deze diensten niet gebonden aan een platform en kunnen ze met een persoon ‘meereizen’. Een dienst wordt bijvoorbeeld thuis op de TV weergegeven en in de trein op een mobiele telefoon. Ondersteunende diensten kunnen op deze manier zowel in de woning als daarbuiten gebruikt worden.

Waarom doen we dat

Domotica ervaren en het verspreiden van kennis is voor Smart Homes van groot belang. Daarbij fungeert Smart Homes als intermediair tussen vraag en aanbod op de domoticamarkt en brengt belanghebbenden bij elkaar. Dit gebeurt onder andere door middel van de Smart Homes Partnercommunity en door de grote groep van participanten in de Slimste Woning van Nederland, maar ook door concrete projectbegeleiding, innovatiebegeleiding en het meewerken aan onderwijs en nieuwe opleidingen.