Partners

Smart Homes heeft een nauwe band met de markt. De partnercommunity is een netwerk waarbij zowel de vraag- als aanbodzijde onderlinge contacten leggen, samenwerken en kennis uitwisselen. Het gaat hierbij om een exclusieve groep van innovatieve bedrijven en organisaties. Speciaal voor haar partners organiseert Smart Homes partnerdagen.


Voor wie biedt de partnercommunity een meerwaarde? Leveranciers, Woningbouwcorporaties, Projectontwikkelaars, Architecten, Aannemers, Installateurs, Systeem integrators, Belangenverenigingen, Gebouweigenaren, Gebouwbeheerders, Investeerders, Bouwondernemers, Beveiligingsmanagers, Adviesbureaus, Onderzoeksinstellingen, Kennisinstellingen, Zorgverzekeraars, Zorginstellingen, Welzijnsinstellingen, Onderwijsinstellingen en Overheden.