Wie zijn we?

Smart Homes is hét Kenniscentrum voor Domotica & Slim Wonen In Nederland. Sinds 1993 houdt Smart Homes zich bezig met de ontwikkeling van slimme, begrijpelijke en toegankelijke technologische oplossingen en diensten in de persoonlijke woon- en leefomgeving.

Nu steeds meer dingen in de woning met elkaar verbonden kunnen worden en er steeds meer aandacht voor slimme woningen ontstaat, is er duidelijk meer vraag naar wat er kan en wat er mogelijk is. Wie echter op zoek is naar een slimme woning of daadwerkelijk domotica wil toepassen in een woonomgeving of zorgcomplex, wacht een lange zoektocht naar een juiste invulling. Er is veel aanbod, maar waar is het te vinden, waar kun je het kopen, wie kan het installeren, wat kost het, etc. Bovendien krijg je in het traditionele bouwproces te maken met een groot aantal partijen met uiteenlopende wensen, eisen en belangen.

Smart Homes heeft veel kennis van slimme woningen (what’s in a name?) en probeert op allerlei manieren personen en organisaties te helpen en de markt verder te ontwikkelen. Hierbij fungeert zij als aanspreekpunt voor zowel professionele aanbieders, overheden, als voor individuele consumenten. 

Meer informatie? Neem direct contact op!