Engelse, enthousiaste ondernemers testen hun product met Smart Homes en tanteLouise!

Wednesday 12 February 2020

Binnen het Europese project SEAS2Grow proberen wij ondernemers uit Engeland, Frankrijk, België en Nederland te helpen om hun gezondheidsinnovatie voor de ouderenzorg te verbeteren. Ditmaal kwamen twee enthousiasten ondernemers van het Engelse bedrijf CUSHhealth bij tanteLouise langs in samenwerking met Smart Homes om feedback te krijgen op hun innovatie ter preventie van vallen bij ouderen. 

 

CUSHhealth is een door clinici geleid team dat een AI ondersteund platform voor monitoring op afstand en telezorg ontwikkelt om valtpartijen bij ouderen te voorspellen en te voorkomen. Een aantal fysiotherapeuten en beweegagogen opende een levendige discussie samen over hoe dit product in de praktijk gebracht zou kunnen worden en wat er eventueel nog verbeterd zou kunnen worden. Buiten de feedback van de professionals, zullen wij ook nog een co-creatie sessie organiseren samen met ouderen die een verhoogd risico op vallen hebben. Immers kun je alleen verbeteren door in gesprek te gaan met de eindgebruiker, aangezien niemand de zorgbehoefte van een oudere beter begrijpt dan de oudere zelf!