Bijeenkomst voor levensloopbestendig wonen!

Tuesday 16 October 2018

Op 16 oktober willen we graag met de verschillende stakeholders een ontbijtsessie organiseren hoe we het Slimme Wonen een boost kunnen geven. De resultaten uit de ontbijtsessie dienen als input voor de organisatie van een aantal bijeenkomsten in 2019.  Bent u er ook bij?

 

Automatisering van de leefomgeving betekent meer comfort, maar focust tegenwoordig steeds meer op duurzaamheid en veiligheid. Zowel thuis, in het bedrijf als in een zorgomgeving. Er wordt in de media volop aandacht besteed aan thema’s als domotica, E-health en energie. Om het automatiseren van de leefomgeving effectief aan te pakken is  een integrale aanpak en betrokkenheid van alle belanghebbende nodig.

Smart Homes heeft als doel de kloof te overbruggen tussen de wereld van technologische ontwikkelingen en die van uiteindelijke gebruikers en dienstverleners. Mikrocentrum, kennisinstituut voor de industrie, onderschrijft het belang van deze technologische ontwikkelingen. Daarom slaan Smart Homes en Mikrocentrum de handen ineen met als doel om samen nieuwe (kennis)bijeenkomsten te organiseren om de markt voor levensloopbestendig wonen verder door te ontwikkelen.

Op 16 oktober willen we graag met de verschillende stakeholders een ontbijtsessie organiseren hoe we het Slimme Wonen een boost kunnen geven. De resultaten uit de ontbijtsessie dienen als input voor de organisatie van een aantal bijeenkomsten in 2019.  Bent u er ook bij?


Doel van de sessie

  • Stand van zaken – wat zijn de ervaringen uit de afgelopen 20 jaar?
  • Welke onderwerpen verdienen meer aandacht binnen dit speelveld?
  • Welke partijen zouden moeten spreken / deel moeten nemen?
  • Wanneer en waar zou een dergelijk event kunnen plaatsvinden?
  • Meer belangstelling krijgen voor domotica/levensloopbestendig wonen
  • Wat kunnen high tech toeleveranciers betekenen voor de domotica markt

Locatie

De bijeenkomst vindt plaats bij Microcentrum Eindhoven

Interesse om deel te nemen?

Neem contact op met Smart-Homes

Corien van Berlo

c.vberlo@smart-homes.nl

Mob. 06-29080000