Geschiedenis

Smart Homes vanaf het begin


Onderstaand vindt u een aantal belangrijke projecten uit de historie van Smart Homes. Deze projecten en gebeurtenissen hebben er toe geleid dat Smart Homes de status van Kenniscentrum voor Domotica en Slim Wonen heeft verworven.

 
 

1991: Het begin


In 1991 startte Ad van Berlo met een adviesbureau voor ondersteunende technologie in de zorgsector. Hij maakte een ommezwaai van de wereld van de medische technologie (cure) naar de zorgtechnologie (care). Het denken in ´gerontechnologie´ was sterk in opkomst. Dat is technologie gericht op het gemakkelijker en comfortabeler maken van het leven van ouderen. 

Lees meer >>>
 
 

1992: Information in a Healthy Society – Health in the Information Society 

 
In 1992 verschenen de proceedings van het gelijknamige congres. Ad van Berlo is een van de editors. Het boek bevat allerlei papers op het gebied van informatie opslag en verkrijging, beleid op het gebied van informatievoorziening, opleidingen en het gebruik van verschillende media, met burgers, (para)medische beroepsbeoefenaren en overheden als doelgroepen.
Lees meer >>>
 
 

1993: Allochtone ouderen T(e)huis in Nederland & Domotica opent deuren

 

In het kader van het 25 jarig bestaan van de Stichting Welzijn Ouderen Eindhoven (SWOE) en 1993, het Europees Jaar van de Ouderen en Solidariteit tussen Generaties, is op 1 november 1993 een driedaagse manifestatie georganiseerd “Ouder worden in den vreemde”. 

Domotica opent deuren; Symposium gehouden op 31 augustus 1993 op de TUE te Eindhoven. Het initiatief werd genomen door de Stichting Gerontechniek & Zorg, waarin de Technische Universiteit Eindhoven, het Brabant Ondersteuningsinstituut Zorg en de Stichting Consument en Veiligheid gezamenlijk participeerden.
Lees meer >>> 

 
 

1994: Modelwoning voor Alle Leeftijden

 

In 1994 vonden we het van belang om de vraag van ouderen duidelijker en explicieter te maken. Ouderen moesten een modelwoning kunnen bezoeken en aan de hand daarvan aangeven kunnen wat ze belangrijk vonden en wat ze anders wilden. Tegelijkertijd zouden ze daar ook prototypen van nieuwe producten kunnen testen. Dit was reden tot oprichting van De Modelwoning voor Alle Leeftijden, dat de SEV en het ministerie van VROM mede mogelijk maakten.
Lees meer >>>
 
 

1996: Sociale alarmering en veiligheid voor ouderen

 

Een boekje is tot stand gekomen vanuit een debat, de zogenaamde “Rode Draad” tussen producenten, zorgaanbieders, zorg financiers en gebruikers van sociale alarmering. In de jaarlijks georganiseerde debatten kwamen nieuwe ontwikkelingen en nieuw beleid op dit gebied ter sprake.
Lees meer >>>
 
 

1997: Nuenen - Zuster Celinehof


In dit complex zijn voorzieningen aangebracht ten behoeve van comfort, veiligheid en zorg.
In Nuenen is onder een groot aantal inwoners van diverse achtergronden zorgvuldig onderzoek gedaan ten aanzien van behoeften.
Lees meer >>>
 
 

1998: Oprichting Stichting Smart Homes

 

In 1998 richtte de echtgenote van Ad, Corien van Berlo, in samenwerking met haar man, Stichting Smart Homes op. Doelstellingen waren vooral om domotica verder te promoten, demonstratieprojecten uit te voeren en experimenten te starten.
Lees meer >>>
 
 

1999: First European Conference on Smart Homes and Telematics


Inmiddels waren natuurlijk ook mobiele telefonie en Internet sterk in opkomst. Dat was aanleiding om een groot Europees congres te organiseren. In samenwerking met de Provincie Noord-Brabant organiseerde Smart Homes begin 1999 in het Evoluon de First European Conference on Smart Homes and Telematics.
Lees meer >>>
 
 

2000: Verhuizing Modelwoning


De Modelwoning voor alle leeftijden verhuisde in het jaar 2000 naar Leiden. De provincie Zuid-Holland had inde periode 2000 tot 2003 vier themajaren gekozen voor het zorgbeleid.
Lees meer >>>
 
 

2001: De Slimste Woning van Nederland & project Eversveld in Geldrop

 
De doorbraak van domotica, die in 2000 heel voorzichtig gloorde, bracht de Van Berlo´s ertoe om voor het eerst personeel in dienst te nemen bij Stichting Smart Homes en De Slimste Woning van Nederland te bouwen.

Begeleiding van een Domotica (proef) project in het kader van het Vitaal Grijs programma van de Provincie Brabant: Eversveld in Geldrop. Het betrof 77 bestaande woning allen van gelijke typen, vrijstaand en twee onder een kap. Allen in privé bezit van de bewoners.
Lees meer >>>
 
 

2002: Programma Vitaal Grijs & Virtuele Community Slimste Woning

 

Binnen het programma "Digitale Kansen" van Vitaal Grijs maken senioren op een interactieve manier kennis met de mogelijkheden van technologische middelen en nieuwe communicatievormen zoals internet en e-mail.

Bij De Slimste Woning van Nederland werd het dankzij een subsidie van Novem mogelijk een “3D Virtuele Community” te realiseren. 
Lees meer >>>
 
 

2003: Domotica Practica 

 

Smart Homes startte in 2003 met het organiseren van bijeenkomsten om bedenkers en bouwers van woonruimten praktische kennis te laten opdoen over de aspecten van intelligentie rondom de woning.
Lees meer >>>
 
 

2004: De Slimste Woning naar Limburg & Beurs Gelderland & Smart Homes wijst Innovatieplatform op Slimme Woning

 
Op 22 januari 2004 organiseerde de provincie Gelderland in samenwerking met Stichting Smart Homes een eendaagse beurs waar het thema “Slimmer wonen met Domotica” centraal stond.

Stichting Smart Homes heeft het Innovatieplatform (voorzitter premier Balkenende) voorgesteld om ´Slimme Woningen´ als een zogenoemd sleutelgebied voor innovatie aan te merken. 

Provincie Limburg, de Gemeente Heerlen, Hogeschool Zuyd, Open Universiteti Nederland en het Dubo-Centrum het initiatief genomen De Slimste Woning van Nederland naar Limburg te halen.
Lees meer >>>
 
 

2005: Onderzoek Domotica en autisme & Rapport Domotica in de zorg

 

Smart Homes werkt mee aan een onderzoek naar mogelijkheden van Domotica ten behoeve van wonen, werken, zorg en welzijn voor autistische jongeren.

“Domotica in de zorg – State of the art van toepassingen/diensten en businesscases”.
Smart Homes werd gevraagd om de stand van zaken rond Domotica in de zorg te onderzoeken en te rapporteren. 
Lees meer >>>
 
 

2006: Tournee Slimste Stand, Nationale dag, Minor Digital Health & Wellbeing

 

In 2006 werd op initiatief van Stichting Smart Homes i.s.m. Entron Nederland De Slimste Stand ontwikkeld. Deze stand ging in 2006 en 2007 op 'tournee'.

Op woensdag 22 november 2006 organiseerde Stichting Smart Homes de eerste ‘Nationale Dag Domotica & Slim Wonen’ in het Evoluon te Eindhoven. Het was voor het eerst in Nederland dat een domotica-event op dergelijke schaal werd georganiseerd.

Vanaf 2006 tot 2010 was Ilse Bierhoff van Smart Homes betrokken bij het opzetten van een minor Digital Health & Welbeing voor het Digital Life Centre te Amsterdam.
Lees meer >>>
 
 

2007:  De Slimste Woning naar Amsterdam, Miljoenensubsidie EU, Onderzoek IAB

 

Om daadwerkelijk te laten beleven wat automatisering kan betekenen is het initiatief genomen voor het plaatsen van De Slimste Woning van Nederland in Amsterdam. De woning vond zijn plaats op het terrein van woonzorgcomplex De Drie Hoven in Slotervaart.
 

Begin 2007 konden dankzij vijftien miljoen euro subsidie van de Europese Unie twee projecten worden opgestart met als doel senioren langer thuis te laten wonen. Een en ander is mede tot stand gekomen dankzij de langdurige en intensieve voorbereidingen van Smart Homes. Het ging om de projecten Netcarity en Soprano.

Binnen de Innovatieve Acties Brabant (IAB) werd onderzoek uitgevoerd naar Technologie voor thuiswonende dementerenden.
Lees meer >>>
 
 

2008: Nationale Dag transformeert naar 2-daagse Beurs


Na het enorme succes van de Nationale Dag in 2006 en 2007 besloot Smart Homes om in 2008 een tweedaagse Beurs Domotica & Slim Wonen te organiseren.
Lees meer >>>
 
 

2009: De Slimste Woning naar Eindhoven

 
Samen met de subsidieverstrekkers Provincie Brabant en de gemeenten Eindhoven en Veldhoven wil Smart Hones met de Slimste Woning van Nederland extra aandacht geven aan educatie, duurzaamheid, zorg en innovatie in en rondom Eindhoven.
 
 

2010: Tweede project over robotica & domotica

 
Naast het in 2008 gestarte CompanionAble project, begint nu dankzij een Europese subsidie het Mobiserv-project, dat onderzoek doet naar de combinatie van een actieve sociale robot met een slimme woning, om samen oudere mensen te ondersteunen langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.
 
 

2011: Serious Gaming & Energie

 
Dit jaar start ons LEAGE-project, een onderzoeksproject samen met zorginstellingen naar serious gaming in de zorg, met name voor rehabilitatie. 

Daarnaast start Smart Homes naast het al lopende EOS-project een tweede innovatieproject op het gebied van energie genaamd KnoholEM.

 
 

2012: Organisatie AAL Forum

 
AAL Forum inspireert en informeert door interactie en innovatie. Bijna 1300 mensen uit zo’n 30 landen namen van 24 tot en met 27 september deel aan het AAL Forum 2012. Smart Homes organiseerde in samenwerking met ministerie VWS, provincie Brabant, gemeente Eindhoven en Brainport Development dit grote event. Het Evoluon in Eindhoven was de ontmoetingsplaats op het gebied van ambient assisted living.

Lees meer >>>