ZIPC

ZorgInnovatiePrestatieContracten


De ZIPC-regeling is bedoeld voor meerjarige zorginnovatietrajecten om producten, productieprocessen, diensten of dienstverleningsprocessen te verbeteren en (regionale) samenwerking in de zorgketen te bevorderen. De regeling wil MKB-ondernemers en/of zorgaanbieders stimuleren om hun zorginnovatieplannen te realiseren door samenwerking en kennisoverdracht.

De deelnemer voert tijdens het ZIPC een innovatieplan uit en werkt in collectieve projecten samen met minimaal 5 andere ZIPC-deelnemers.
 
Meer informatie