Gerealiseerde projecten

Gerealiseerde woonzorgprojecten


Vredeshof te Best


Het project Vredeshof is het tweede voorbeeldproject met een volwaardig domoticapakket voor ouderen. De voorbereidingen van het project zijn in 1999 gestart, het complex werd in 2001 opgeleverd. Van de 18 seniorenwoningen, zijn er zes met domoticatoepassingen uitgerust, terwijl in de overige woningen alleen de basisvoorzieningen voor de infrastructuur zijn aangebracht. In de zes woningen verblijven mensen, die thuiszorg nodig hebben vanwege lichamelijke problemen of handicaps.
Lees verder (pdf)
 
 

Loeffstraat te Eindhoven


In 2001 realiseerde de Eindhovense woningstichting Hertog Hendrik van Lotharingen een wooncomplex met 18 woningen voor geheel zelfstandig wonende senioren. Het gebouw ligt midden in een wijk, niet in directe nabijheid van een zorgcentrum. HHvL wilde met het project vooral voor zichzelf onderzoeken welke domotica door senioren gewenst wordt. Verder koos men voor een oplossing met technologie, die aan de bovenkant van de markt zit: een EIB-systeem. De bewoners hadden geen zorgindicatie, maar zijn over het algemeen wel 65 jaar en ouder.
Lees verder (pdf)
 
 

Woningbouwvereniging Helpt Elkander Nuenen


Woningbouwvereniging "Helpt Elkander" heeft aan de Zuster Celinehof in Nuenen een wooncomplex met 22 huur-appartementen gerealiseerd voor met name oudere bewoners. Het bijzondere van dit complex is dat er diverse domotica-oplossingen zijn toegepast, die het de bewoner mogelijk maken veel comfortabeler en veiliger te wonen. Ook zijn er zodanige technische oplossingen aangebracht dat bewoners onmiddellijk alle zorg- en hulpverlening krijgen.
Lees verder (pdf)
Wonen voor Ouderen Maasland


De Stichting "Wonen voor ouderen Maasland" gaf opdracht voor de bouw van 74 aanleunwoningen in Oss. In principe werden vijf woningen volledig ingericht met domotica-faciliteiten. Het woonzorgcomplex richtte zich op ouderen die bij het zelfstandig wonen problemen ervaren, maar die zich met extra ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn en/of zorg prima konden redden.
Lees verder (pdf) 

 

 

Comfortabel en veilig wonen Roosendaal


Op het voormalige terrein van het missiehuis Mill Hill aan de van Leeuwenhoeklaan in Roosendaal is het woonzorgcomplex Residentie Boerhaave gerealiseerd. In dit bijzondere complex, waar comfortabel wonen samen gaat met veiligheid, zorg en diensten en sociale contacten, zijn 81 luxe driekamerappartementen gesitueerd met een hoog comfortniveau.
Lees verder (pdf)


d´Altenaer Werkendam


Woningcorporatie SGB uit Woudrichem realiseerde in 2001 het project d'Altenaer in Werkendam. Dit project bestaat uit 55 appartementen, drie lagen hoog rond een overdekt atrium. De bewoners zijn over het algemeen ouder dan 60 en wonen geheel zelfstandig. Sommigen hebben een zorgindicatie. SGB wilde met dit project ervaring opdoen rond domotica: wat vinden de bewoners ervan en hoe wordt domotica geïmplementeerd.

Lees verder (pdf) 
 
 

De Zorgsleutel


Samen met vier gerenommeerde specialisten (De Meeuw Bouwsystemen, GTI Utiliteit, Arjo Nederland en Thereca) participeert Smart Homes in De Zorgsleutel. De Zorgsleutel is een samenwerkingsverband waarbij vijf partijen hun expertise inbrengen om een uniek concept te realiseren voor huisvesting en inrichting in de zorgsector. Einddoel hierbij is het realiseren van een flexibele, kostenbesparende en aangename leef- en werkomgeving die snel en eenvoudig te bouwen is, of aan te passen aan de functionele eisen van de bewoner.
Lees verder (pdf)