Onderwijs

Onderwijs en Domotica


De mogelijkheden van technologie nemen razendsnel toe. Bedrijven zijn op zoek naar personeel dat hier zo optimaal mogelijk gebruik van kan maken. Bovendien vindt het werk ook steeds vaker plaats in multidisciplinair teamverband op het snijvlak van verschillende disciplines. Dit vraagt om specifieke vaardigheden, creativiteit en flexibiliteit. Het onderwijs ontwikkelt nieuwe opleidingen om hier op in te spelen, geeft vorm aan specialisatierichtingen binnen bestaande lesprogramma’s en stimuleert de keuze voor een studie waarin techniek een rol speelt.
 
Smart Homes stimuleert en ondersteunt onderwijsinstellingen door mee vorm te geven aan onderwijsprogramma’s en bijscholing, gastcolleges te geven door jurylid en opdrachtgever te zijn voor prijsvragen, en leerlingen in de Slimste Woning van Nederland te laten ervaren wat de mogelijkheden van technologie zijn. Dit alles met één doel: technologie tot leven brengen en tot de verbeelding laten spreken.
 
 

Speerpunten


Een van de speerpunten voor Smart Homes is om de student of leerling zo intensief en direct mogelijk ervaring op te laten doen met de toepassingen. Hem of haar leren met technische bouwstenen te werken om vervolgens zelf naar eigen inzicht te kunnen creëren en verbeteren. Bouwstenen op een leuke wijze kunnen samenvoegen en dan zien dat het werkt in de praktijk. Je kunt wel uitleggen hoe je een motor moet bouwen in een auto, maar er vervolgens in rondrijden en ervaren hoe een auto rijdt is eigenlijk veel belangrijker.
 
 

Recente samenwerking 

 
SUMMA Zorg
Samenwerking met SUMMA Zorg binnen het project “Mantelzorg en techniek in de wijk. Samen slim in Zorg.” Missie van dit project is het creëren van leefbare/dynamische wijken, waarbij er een sluitend netwerk ontstaat van vrijwillige inzet en betaalbare zorg en ondersteuning.
 
Innovatie Challenge TU/e
Met de Innovatie Challenge dagen de opleidingen Psychology & Technology en Sustainable Innovation van de Technische Universiteit Eindhoven scholieren uit 5- en 6-vwo uit om te voorspellen hoe technologie zich de komende jaren zal ontwikkelen en hoe mensen deze in 2025 zullen gebruiken. Smart Homes zit in de jury.
 
Zadkine
Smart Homes maakt deel uit van het team dat de nieuwe opleiding Human Technology van Het Zadkine vorm gaat geven. De Human Technology specialist benadert vanuit de menskant hoe techniek hierbij ingezet kan worden, gaat hierbij creatief te werk, is gesprekspartner van specialisten op verschillende gebieden en is onderdeel van een projectteam. De opleiding is van start gegaan in september 2012.
 
Internationale Kenniscirculatie, Onderzoek- en Praktijk Uitwisseling e-Health
Project in samenwerking met Hogeschool Utrecht en Hogeschool Rotterdam met de centrale vraag: “Aan welke eisen behoort e-health te voldoen, zodat het begrijpelijk is voor professionals, gebruikt wordt door ouderen en daadwerkelijk leidt tot verlichting van de zorglast en mensen in staat stelt om in hun eigen woning te blijven?”
 
Technasium
Smart Homes was in 2011-2012 de opdrachtgever van de Technasium TOP Award met het thema: Slimme Huizen. Het ging in deze opdracht om intelligente toepassingen van techniek in huis, die het ouderen gemakkelijker maakt om zelfstandig te wonen.
 
Minor Digital Health & Wellbeing
Smart Homes heeft meegewerkt aan het opzetten van de minor Digital Health & Wellbeing van de Hogeschool van Amsterdam. Het draait in de minor om samen innoveren. Vanuit de overtuiging dat door multidisciplinair samen te werken en gebruik te maken van technologische ontwikkelingen, innovatieve en nuttige toepassingen worden.
 
Kenniskring Digital Life
Smart Homes heeft 5 jaar lang als extern expert onderdeel uitgemaakt van de Kenniskring Digital Life van de Hogeschool van Amsterdam.