IPC

InnovatiePrestatieContracten
 

Het IPC (InnovatiePrestatieContract) is één van de instrumenten uit het basispakket van het ministerie van Economische Zaken om het innovatief vermogen van het MKB te stimuleren.


De IPC regeling richt zich op MKB-bedrijven die een inhoudelijke samenhang met elkaar hebben (keten, regio, thema, branche etc.). De MKB-bedrijven voeren met behulp van een penvoerder een eigen meerjarig innovatieplan uit, waaronder ook collectieve projecten met andere IPC-deelnemers. Naast het stimuleren van innovatie beoogt deze regeling ook samenwerking tussen de deelnemers van een ‘IPC’ in de vorm van collectieve projecten te bevorderen. Een ander belangrijk component van deze regeling is het extern halen van kennis door de MKB-er.
 

Smart Homes als penvoerder


Smart Homes is de penvoerder en treedt namens de deelnemers op als projectleider van het (te vormen) samenwerkingsverband. In de pré-IPC-fase verkent Smart Homes de mogelijkheden van samenwerking tussen MKB-bedrijven en treft voorbereidingen voor de start van een innovatie prestatie contract. In de IPC-fase begeleidt Smart Homes als penvoerder de deelnemende MKB-bedrijven bij de uitvoering van hun individuele innovatieplannen, collectieve projecten, voortgangsrapportages, en aanvragen van voorschotten. Daarnaast initieert de penvoerder nieuwe collectieve projecten en begeleidt hij de MKB-ers daarbij.

Meer informatie