Samenwerken

Samenwerken in kennisnetwerken

 • De Smart Homes Partnercommunity

  Domotica is een groeiend aandachtsgebied. Veel bedrijven en organisaties richten zich dan ook op deze groeimarkt. Om u optimaal in dit vakgebied te kunnen ondersteunen heeft Smart Homes een partnercommunity gevormd. Een community waarin meer dan 120 bedrijven en organisaties vanuit de vraag- en aanbodzijde van domotica en slim wonen kennis verzamelen, ontwikkelen en uitwisselen.
   Lees meer

 • Participanten van De Slimste Woning 

  De Slimste Woning van Nederland is alleen mogelijk door de participatie van vele verschillende partijen, die via deze weg hun nieuwste producten en diensten aan u tonen en laten ervaren... Lees meer

 • IPC: Innovatie-Prestatie-Contracten

  Zowel binnen de normale IPC trajecten als binnen het Zorg IPC traject (ZIPC) begeleidt Smart Homes circa 30 MKB bedrijven, die gedurende een periode van 3 jaar gebruikmaken van een overheidssubsidie van Agentschap NL om met innovatieve projecten een flinke impuls te geven aan de doorontwikkeling van domotica en slim wonen. Lees verder over de IPC projecten Lees verder over de ZIPC projecten

 • Domotica in het onderwijs 

  Smart Homes wordt steeds vaker betrokken bij het ontwikkelen en ondersteunen van onderwijsprogramma’s in de techniek en in de zorg. Er is op dit moment veel vraag uit het technisch onderwijs (VMBO, Technasium, ROC en HBO) om woontechnologie te koppelen aan zorgondersteuning... Lees meer