Sociale Robots

Sociale Robots


Een maatje in huis
 
Robotmaatjes die leven in de brouwerij brengen, mensen stimuleren en activeren, een oogje in het zeil houden en familie en mantelzorgers ondersteunen. Dat is geen toekomstmuziek meer! Smart Homes werkt aan verschillende projecten waarin dit al wordt aangetoond. In deze projecten werken robotica en domotica samen om mensen te ondersteunen langer zelfstandig te blijven, beter voor elkaar te kunnen zorgen, en een leuke tijd te hebben in de woonomgeving.
 
In nauwe samenwerking met technische ontwikkelaars en zorginstellingen werken we samen aan de toekomst van plezierig, veilig en slim wonen – zowel thuis als intramuraal. Onderzoekers en ontwerpers van Smart Homes geven samen met eindgebruikers nieuwe diensten vorm. Zodra deze diensten beschikbaar zijn, voert Smart Homes de evaluaties en pilotstudies uit.
 
Zo hebben al meerdere mensen met geheugenbeperkingen enkele dagen samengewoond met één van onze robotmaatjes. Door deze testen in de praktijk hebben wij talrijke ervaringen opgedaan met eindgebruikers, mantelzorgers en professionals. Deze inzichten en ervaringen geven ons veel inspiratie en doen ons geloven in een nabije toekomst voor robotmaatjes in huis.
 

Onze projecten: