STOPandGO

Sustainable Technology for Older People - Get Organised
 

In Europa is de publieke aankoop van goederen en diensten naar schatting 16% van het Bruto Binnenlands Product. Dit is een enorm bedrag en de Europese Commissie (EC) ziet kansen binnen deze markt om innovatie in Europa een boost te geven en de zelfredzaamheid van zijn burgers te vergroten. Mede hiervoor heeft de EC een subsidiebedrag beschikbaar gesteld en een van de projecten die gehonoreerd is het Europese STOPandGO project waarvan Smart Homes niet alleen deelnemer is, maar ook de penvoerder ofwel coördinator.

Het project is tweeledig:

•    Ten eerste, het project ondersteunt de aankoop van marktrijpe zorginnovaties d.m.v. publieke aanbesteding.
•    Ten tweede, het project implementeert en analyseert een innovatief aanbestedingstraject dat zich richt op klinische en sociale uitkomsten (bijv. verhoogde zelfredzaamheid, kwaliteit van leven, etc.) in plaats van productspecificaties.


 

Project informatie

 

  • Programma: CIP-ICT-PSP-2013-7

  • Nummer: 621013

  • Looptijd: April 2014 – Maart 2017

  • Smart Homes contact persoon: Ilse Bierhoff

  • Project website: www.stopandgoproject.euProject partners


Smart Homes werkt in dit project samen met: