RITMOCORE

RITMOCORE


RITMOCORE richt zich op de behandeling van de patiënten met hartritmestoornissen die nu of in de toekomst gebruik maken van een pacemaker. De aanpak bestaat uit een combinatie van:

  • ondersteuning van huisartsen
  • integratie van zorgpaden
  • het op afstand monitoren van de pacemakers
  • het thuis motiveren van vitale functies
  • het activeren van de patiënt
  • het afstemmen van de doelen van alle betrokkenen.

Om deze aanpak te realiseren werkt RITMOCORE aan het wijzigen van het aanbestedingsmodel van het kopen van producten naar het kopen van diensten die complementair zijn aan de diensten die het ziekenhuis aanbesteedt. Tijdens het project zullen de diensten worden aanbesteedt in 4 landen en wordt geëvalueerd of deze aanpak vruchten afwerpt.


Projectinformatie


Programma: Horizon 2020 -  EU 3.1.4
Nummer: 727796
Looptijd: november 2016 - oktober 2020
Smart Homes contactpersoon: Ilse Bierhoff

Projectpartners


Smart Homes werkt in dit project samen met: