Gebruiksvriendelijkheid

Gebruiksvriendelijkheid


De kracht van eenvoud
 
Gebruiksvriendelijk is erop gericht dat een brede doelgroep gebruik kan maken van innovatieve oplossingen. Anders gezegd het vergroten van de bruikbaarheid van systemen. Dit is met name van belang omdat innovaties veelal een bijdrage willen leveren aan een betere kwaliteit van leven. Bruikbaarheid is dan ook een basisvereiste waar echter vaak iets te gemakkelijk over gedacht wordt.
 
In onze digitale wereld volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. Hierdoor dreigt er een kloof te ontstaan tussen personen die wel van de nieuwste technieken gebruik kunnen maken en personen die dat niet kunnen. Smart Homes draagt haar steentje bij door binnen projecten veel aandacht te besteden aan de gebruiksvriendelijkheid van de oplossingen. 
 
Dit doen we door zelf interfaces te ontwerpen en door bestaande of door anderen ontwikkelde systemen te evalueren op gebruiksgemak. Enerzijds vanuit onze eigen expertise in de vorm van heuristische evaluaties en anderzijds met de beoogde eindgebruikers. Binnen de projecten werken wij ook aan bewustwording bij andere projectpartners ten aanzien van het belang van gebruiksvriendelijk en laten we ze ervaren dat gebruiksvriendelijkheid niet iets vanzelfsprekends is.

Onze projecten: