KnowholEM

Energiemanagement voor openbare gebouwen door middel van holistische informatiemodellering en 3D visualisatie


KnoholEM is een gezamenlijk onderzoeksproject medegefinancierd door de Europese Commissie in het kader van het 7e Framework Programma. Het internationale consortium bestaat uit 13 partners uit Duitsland, Nederland, Groot-Brittannië, Ierland, Italië en Spanje.
 
Energie-efficiëntie in publieke gebouwen door middel van intelligent energiemanagement is een belangrijke sleutel om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, en om zo de opwarming van de aarde tegen te gaan. De belangrijkste doelstelling van KnoHolEM is de ontwikkeling van een intelligent energiemanagement systeem, om het energieverbruik in openbare gebouwen in te perken. Dit gebeurt door enerzijds het systematisch vermijden van energieverspilling, en anderzijds door energieconsumptie te optimaliseren aan de hand van omgevingsinformatie.
 
De KnoHolEM oplossing moet breed toepasbaar zijn voor uiteenlopende publieke gebouwen in elk land van de EU. Er wordt naar gestreefd om door toepassing van het KnohoIEM systeem een energiereductie van 30% te realiseren.
 
  

Projectinformatie

 

  • Programma: EEB-ICT-2011.6.4 ICT for energy-efficient buildings and spaces of public use

  • Nummer: FP7-285229

  • Looptijd: september 2011 – september 2014

  • Smart Homes contactpersoon: Peter Brils

  • Download hier de flyer van het project

  • Bezoek de projectwebsite op www.knoholem.eu

 
 

Projectpartners