Seas2Grow

SEAS2GROW


logo-horizontal.jpgSeas2Grow richt zich op de vergrijzing in het 2zeeëngebied, waar sociale en medische voorzieningen en betaalbare huisvesting in tijden van economische crisis onder druk komen te staan. Het 2zeeëngebied bestaat uit de kustgebieden van Engeland, Frankrijk, België en Nederland. Het bewustzijn van belanghebbenden moet worden vergroot en een ecosysteem dient ontwikkeld te worden om hen in staat te stellen dit probleem op te lossen.
 
Momenteel betreden bedrijven de markt van de Europese Zilveren Economie (economische activiteiten met als doelgroep 60plussers) niet omdat zij zich enerzijds niet bewust zijn van de kansen en anderzijds markthindernissen en belemmerende regelgeving in de weg staan.

De Zilveren Economie (ZE) is een nieuwe bloeiende markt die grote kansen biedt voor het bedrijfsleven en de arbeidsmarkt. Het project stelt het eerste openinnovatie raamwerk voor de Zilveren Economie op, waarbij grensoverschrijdende faciliteiten en diensten bedrijven helpen om innovaties in verschillende landen tegelijk op een bredere markt te testen en hierbij een nieuw, gemeenschappelijk evaluatieproces te gebruiken. Alle faciliteiten, diensten en financieringsinstrumenten die voortkomen uit Seas2Grow helpen bij het opstellen van een nieuw, gestructureerd, en veelomvattend raamwerk voor de ZE in het 2Zeeëngebied.
 

Projectinformatie

Programma: Interreg IV A
Looptijd: september 2016 - augustus 2020
Smart Homes contactpersoon: Peter Brils
Projectwebsite: www.seas2grow.com


Projectpartners

Smart Homes werkt in dit project samen met: Seas2Grow wordt medemogelijk gemaakt door de Europese Unie en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)