Economie

Economie


Marktinnovatie

Een beter milieu creƫert zich niet zelf. Vele factoren zijn van invloed, zo ook innovatie. Waar in veel Europese projecten innovaties worden ontwikkeld, richt Smart Homes zich binnen Economie op (bestaande) technologische ontwikkelingen en innovaties. Daarbij ligt een sterke focus op het versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie. Dit met het doel kennisuitwisseling te stimuleren tussen bedrijven, kennisinstituten, overheid en eindgebruikers.

Daarnaast richt Smart Home zich op het verbeteren van mogelijkheden om innovatie te ondersteunen in stimuleren.


Onze projecten: