Dienstenplatformen

Dienstenplatformen


De noodzaak van interoperabiliteit
 
Integratie, interoperabiliteit, modulariteit en betrouwbaarheid zijn belangrijke criteria voor een succesvolle implementatie van technologische oplossingen. De toegevoegde waarde van een woningnetwerk is niet afhankelijk van één enkel systeem, maar van de wijze waarop verschillende systemen verbonden zijn en elkaar aanvullen. Via zo’n geïntegreerd netwerk kunnen diensten aangeboden worden op verschillende terreinen zoals comfort, veiligheid, games & entertainment, energiemanagement en zorg & welzijn.
 
Smart Homes gelooft in open platformen. Open betekent dat het platform kan worden uitgebreid met diensten van andere leveranciers. Dat het mogelijk is gemaakt dat dienstenleveranciers eenvoudig hun eigen dienst kunnen toevoegen aan een bestaand platform. Het is dan wel van belang dat er richtlijnen zijn opgesteld waar dienstverleners zich aan moeten houden om hun dienst te mogen integreren.
 
Door de scheiding tussen wonen en zorg, die op dit moment in Nederland plaatsvindt, zal de vraag naar diensten, die geleverd worden bij de bewoner thuis, alleen maar toenemen. Er is nu dus meer dan ooit behoefte aan een platform dat het mogelijk maakt om diensten van verschillende partijen te integreren zonder dat de bewoner gebruik hoeft te maken van verschillende interfaces.
 

Onze projecten: