Historie

Waar heeft de Slimste Woning van Nederland gestaan?


De Slimste Woning van Nederland bestaat al ruim 10 jaar en heeft al verschillende locaties in Nederland aangedaan. Hieronder een overzicht van deze locaties en bijhorende gebeurtenissen.
 


Amsterdam (2006-2008)

 

Op 11 oktober 2006 werd De Slimste Woning geopend in Amsterdam (stadsdeel Slotervaart) door burgemeester Job Cohen. De bedoeling van de Slimste Woning in Slotervaart was om nieuwe vormen van wonen, leven, zorg, leren en werken te laten zien. Initiatiefnemers waren Stadsdeel Slotervaart, in nauwe samenwerking met Woonzorg Nederland, Antaris/ CareWest en Far West. In de komende jaren worden er in de Westelijke Tuinsteden Amsterdam 24.000 nieuwe woningen gebouwd. De technologie biedt daarbij veel nieuwe kansen op alle terreinen. Zo kan dankzij de technologie wonen en leven veilig, gemakkelijk en flexibel worden, maar ook kan ze worden ingezet om 'leren en werken' aantrekkelijker, efficiënter en aangenamer te maken. Daarbij richt de stedelijke vernieuwing zich op de versterking van de fysieke, economische en sociale structuur van Amsterdam. Het toekomstperspectief voor Amsterdam is deel uit te maken van een sociaal sterke stad die grote aantrekkingskracht heeft op verschillende groepen mensen, bedrijven en organisaties.

 

Dokkum (2005-2006)

 

De Slimste Woning van Nederland werd in mei 2005 verhuisd van Heerlen naar Dokkum en heeft daar tot 7 september 2006 gestaan op het terrein van Eneco Energie.


Waarom stond de woning in Dokkum?
De leefbaarheid van het platteland staat hoog op de politieke agenda. Maatschappelijke ontwikkelingen zoals toename van mobiliteit, stijging van de welvaart, ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie en ICT hebben het karakter van het leven op het platteland veranderd. Tegelijkertijd is er een achteruitgang van voorzieningen en is de wens van mensen om langer zelfstandig te blijven wonen alleen maar groter geworden. De woning heeft laten zien dat 'wonen', 'werken' maar ook 'zorgen' steeds meer geïntegreerde begrippen worden. Zeker op het platteland waar slim wonen steeds 'natuurlijker' wordt.

Op 24 juni 2005 werd de Slimste Woning van Nederland officieel geopend door Ed Nijpels, Commissaris van de Koningin in de Provinsje Fryslân. Voorafgaand aan de opening vond het congres 'Slim Wonen ... Natuurlijk!' plaats.

Initiatiefnemers
Eneco Energie was één van de initiatiefnemers die ervoor hebben gezorgd dat het huis naar Dokkum kon verhuizen, samen met Bouwend Nederland en Woningcorporatie Dongeradeel. Zij werden gesteund door de provincie Fryslân, de gemeenten en de corporaties in Friesland. 

 

Heerlen (2004-2005) 

 

Van oktober 2004 tot medio mei 2005 stond de Slimste Woning van Nederland op het terrein van de Open Universiteit Nederland in Heerlen. Dit op initiatief van de provincie Limburg samen met Open Universiteit Nederland, Gemeente Heerlen, Hogeschool Zuyd en het Dubocentrum Limburg.

Startconferentie Senioreneconomie en officiële opening
Eind september 2004 werd de Slimste Woning van Nederland officieel geopend, aansluitend op de startconferentie Senioreneconomie. Thema: ' Ondernemend Limburg, actieprogramma Senioreneconomie', onder leiding van Jack van Gelder. Sprekers gingen in op de relatie van 55+ met toerisme, arbeidsmarkt, (medische) innovatie en leefomgeving. Onder het publiek bevonden zich de gedeputeerden van de Provincie Limburg, de heer M. Eurlings, mevrouw O.Wolfs en de heer Evers. Speerpunten waren: Senioreneconomie, actieve 50-plussers als economische impuls, woontechnologie en telemedicine, en duurzaam bouwen en wonen.

Aandacht van de media
In april werd in het programma 'Wannahaves (ofwel- hebbedingen)' op SBS 6 aandacht besteed aan 'De Slimste Woning van Nederland'. WDR Aktuelle Stunde maakte tevens een TV uitzending over de Slimste woning.

 

 

Duiven (2002-2004)

 

De slimste woning van Nederland heeft ca. anderhalf jaar in Duiven in de Provincie Gelderland gestaan. De woning maakte deel uit van het project 'Het Huis van Morgen'. Een initiatief van provincie Gelderland, de gemeente Duiven en woningstichting Vivare. Marie-Louise Helmes van de provincie Gelderland beschreef het project als volgt: "Dit huis moet de woningbouwers in Nederland inspireren tot omdenken. Door toekomstgerichter te gaan bouwen, kunnen mensen veel langer, prettiger en comfortabeler in hetzelfde huis blijven wonen." "De bewoner moet zich niet aanpassen aan het huis, maar het huis aan de bewoner."

Aandacht in de media
In oktober was er bij SBS6 aandacht voor De Slimste Woning van Nederland. In het programma 'Je Eigen Droomhuis'. Een verslaggever van De Gelderlander woonde een weekend in de Slimste Woning en dook er drie dagen onder. "Afkicken na 3 dagen in Slimste huis", kopte hij in de maandag-editie van de Gelderlander. Een titel die duidelijk geen toelichting behoeft.Almere (2002) 

 

In de periode mei tot half oktober 2002 stond de ‘Slimste woning van Nederland’ in Almere op initiatief van deze gemeente.

De ‘Slimste woning van Nederland’ vertegenwoordigde een nieuwe vorm van wonen, die heel goed past in het woonbeleid van de gemeente Almere. De gemeente heeft zich in haar woonbeleid voor ouderen en minder validen voorgenomen deze toepassingen te bevorderen.

Binnen het cluster 'Bouwen, wonen en overheidsdienstverlening' van de gemeente Almere worden activiteiten uitgevoerd die gericht zijn op het in (mede)opdrachtgeverschap bouwen en inrichten van woningen, het levensbestendig bewonen daarvan met behulp van ICT en de daarmee samenhangende overheidsdienstverlening.


Aandachtsgebieden
Bouwen en wonen: het ondersteunen van particulier (mede)opdrachtgeverschap met behulp van ICT en domotica. Overheidsdienstverlening: digitaal loket en daaraan verbonden elektronische diensten. 
 


Tilburg (2001-2002) 

 

Op 26 oktober 2001 werd de Slimste Woning van Nederland voor het eerst geopend in Tilburg. In het kader van het provinciale project Vitaal Grijs werd de demonstratiewoning eindelijk een feit. Tijdens de conferentie Grenzeloos Vitaal werden de deuren voor het eerst geopend door de Finse Eurocommissaris Liikaanen. Een bijzondere gebeurtenis na lange tijd van voorbereiden, ontwerpen en werven van participanten. Het eerst concept van de woning trok dan ook erg veel aandacht van zowel bezoekers als media.