Doelstelling en 4 pijlers

Ervaren en beleven

 

De doelstelling van deze demonstratiewoning is om het publiek daadwerkelijk te laten beleven wat woningautomatisering voor hen kan betekenen. De woning leent zich bij uitstek voor het creëren van een platform. Hierdoor levert de input van de eindgebruiker richting de producent vernieuwende en technologische oplossingen op. De provinvie Noord Brabant en de gemeenten Eindhoven en Veldhoven willen met De Slimste Woning van Nederland extra aandacht geven aan Educatie, Duurzaamheid, Zorg en Innovatie.

 

Vier hoofdpijlers


Domotica


Domotica is geen product maar het samenbrengen van systemen en randapparatuur op een zodanig slimme manier dat het één geheel vormt. Smart Homes ziet domotica breder dan veredelde standalone systemen. In zeker opzicht is de auto een mooi voorbeeld: elektronica, telematica, telecommunicatie, etcetera hebben sluipend hun intrede gedaan in de auto. De consument heeft daar nooit om gevraagd! Wel maakten fabrikanten de auto daarmee veel veiliger (ABS, airbag, gps, etc.) en comfortabeler. En nu wil de moderne autobestuurder niet meer zonder die voorzieningen.
 

IFD Bouwen (Industrieel Flexibel Demontabel bouwen)


De Slimste Woning van Nederland is opgebouwd uit units, ofwel bouwsystemen die industrieel vervaardigd worden. Hierdoor is snelle en flexibele huisvesting mogelijk. Uitbreiden of inkrimpen is geen probleem. En omdat de systemen demontabel zijn, is verplaatsing naar een andere locatie mogelijk.
 

Duurzaam


Waar het bij duurzaamheid om draait is dat wij zodanig bouwen dat anderen daar in de toekomst geen hinder van ondervinden. Het rapport van de Club van Rome (1971)’ wijst op het gevaar van uitputting van grondstoffen en op de milieuverontreiniging. De commissie Brundtland sprak mensen meer persoonlijk aan door te wijzen op ieders verantwoordelijkheid voor de leefomstandigheden van de eigen kinderen en de generaties na ons. Door domotica vroegtijdig in de bouw te integreren kan ook daar een bijdrage worden geleverd aan het managen van ons energieverbruik en daardoor bijdragen aan duurzaamheid.


Woonkeur


De woning is gebouwd met Woonkeur als uitgangspunt. Dit houdt onder meer in dat er bij de bouw van De Slimste Woning van Nederland rekening is gehouden met toegankelijkheid en bewoonbaarheid voor iedereen. WoonKeur is een keurmerk voor nieuwbouwwoningen die voldoen aan een hoog niveau van gebruikskwaliteit, inbraakbeveiliging, sociale veiligheid, valveiligheid, toegankelijkheid en flexibiliteit.